Przejdź do głównej zawartości

Nieusprawiedliwione nieobecności

Status "Niezapłacone"

Rozumiemy frustrację związaną z klientami rezerwującymi zajęcia, a następnie niepojawiającymi się. Nie tylko psuje to wizję pełnej klasy, ale również niepotrzebnie blokuje miejsca dla poważnych uczestników (niestety, nawet nasza funkcja "Lista oczekujących" nie może w tym przypadku pomóc).

Teraz możecie śledzić nieobecnych i niepłacących klientów w ramach ewidencji obecności. Jeśli klient nie pojawi się na zajęciach bez uprzedzenia, możecie oznaczyć te rezerwacje jako Niezapłacone.

Klient, którego rezerwacja zostanie oznaczona jako niezapłacona, będzie wyróżniony na czerwono w systemie. Dotyczy to:

W tabeli przeglądowej ze wszystkimi klientami

Każdej kolejnej rezerwacji w przeglądzie uczestników zajęć

Szczegóły klienta

W widoku szczegółowym klienta można zobaczyć wszystkie zajęcia, na których się nie pojawił i za które nie zapłacił. Ten status można oczywiście zmienić retrospektywnie.

Możecie albo oznaczyć rezerwację jako Zapłacone po uregulowaniu należności przez klienta, albo anulować niezapłaconą rezerwację (na przykład, jeśli był poważny powód nieobecności).