Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů Platformy Zenamu

Slovníček pojmů

Pro GDPR je slovníček pojmů shodný se slovníkem ve Všeobecných obchodních podmínkách použití. Zde doplňujeme ještě pojmy správce a zpracovatel, které jsou specifické pro GDPR.

Správce vs. zpracovatel

V rámci Zenamu mohou Poskytovatelé služeb (zpravidla jógová studia nebo nezávislí lektoři) spravovat své klienty.

Proto rozlišujeme, kdy provozovatel Platformy Zenamu je v roli správce osobních údajů (uživatelský profil nebo profil studia) a kdy je zpracovatelem osobních údajů (ukládání dat na servery pro Poskytovatele služeb).

Fyooga s.r.o. vystupuje v roli správce osobních údajů, a to v těch případech, kdy jste přihlášeni jako Uživatelé do aplikace a kdy to aplikace potřebuje ke svému správnému chodu. Jedná se především o email, jméno a příjmení, soubory cookies a vámi odsouhlasené uživatelské volby.

Fyooga s.r.o. vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů, a to v těch případech, kdy jste v rámci Platformy Zenamu Poskytovatelem služeb. Nezapomeňte, že v tomto případě se ze zákona stáváte správcem osobních údajů vašich zákazníků.

Ochranu osobních dat Uživatele poskytnutých Poskytovatelům služeb upravuje Smlouva o zpracování osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

1.1

Provozovatel je Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) uživatelů Platformy Zenamu, který vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

1.2

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady. Osobní údaje zpracováváme:

 • vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel
 • stanovenými prostředky a způsobem
 • pouze pro dobu, která je nezbytně nutná.

1.3

Osobní údaje uživatelů jsou sbírány pouze v nutném rozsahu a nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř aplikace za účelem jejich nutného zpracování.

1.4

Zenamu odpovídá za své zaměstnance a subdodavatele, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji a jsou povinni v souladu s Nařízením GDPR zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

1.5

Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.

2. Předmět zpracování osobních údajů

2.1 Data

Předmětem zpracování osobních údajů, které Uživatel vytváří prostřednictvím užívání aplikace Zenamu jsou tato data spadající do kategorie osobních údajů:

 • Uživatelský profil
 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní kontakt*
 • bankovní spojení*
 • profilová fotografie*
 • Poskytovatelé služeb
 • jméno a příjmení / název*
 • emailová adresa
 • IČO*, DIČ*, (a další v případě jiných států)
 • bydliště / sídlo*
 • web
 • bankovní spojení
 • telefonní kontakt
 • Technické
 • soubory cookies
 • IP adresa
 • ostatní analytické metriky (např. informace o pádech aplikace, záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu)
 • Ostatní
 • veškerou korespondenci (např. přes email, chat, v aplikaci) s uživatelskou podporou Aplikace
 • dobrovolné odpovědi Uživatele na ankety Poskytovatele.

*: pokud je k dispozici nebo v případě pokud vyplňujete za právnickou osobu

2.2 Soubory cookies

Pro správnou funkci našich stránek a měření jejich výkonu používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory uložené na Vašem zařízení. Webové stránky si na dobu určenou v nastavení cookies mohou zapamatovat libovolný textový údaj.

Data, která obsahují se dělí na:

 • technické cookies, které umožňují našemu webu fungovat, můžeme díky nim správně připravit zobrazení stránek, zapamatovat si váš preferovaný jazyk nebo zabezpečit vaše přihlášení,
 • analytické cookies, které nám umožňují sbírat anonymizovaná data o používání webu, abychom jej mohli nadále rozvíjet,
 • marketingové cookies, které nám umožňují odesílat data o užívání webu reklamním platformám a následně vás cílit reklamou nebo tvořit publika.

Ucelený výčet všech cookies naleznete v cookies liště, ke které se můžete dostat přímo v Platformě v patičce aplikace. Zde můžete udělit, odebrat nebo jinak konfigurovat vaše souhlasy s využitím těchto dat.

2.3 Operace s daty

Správce provádí následující operace zpracování osobních údajů Uživatele:

 • automatizované ukládání osobních údajů na servery Správce
 • uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či kombinování za účelem analytického a statistického vyhodnocení a zlepšování Platformy (metriky systému)

3. Účely zpracování osobních údajů:

3.1. Provoz aplikace

Jedná se především o soubory cookie, které jsou nutné k bezchybného provozu aplikace a email, který je nutný pro přihlášení do aplikace.

3.2. Plnění smlouvy mezi Poskytovatelem služeb

Uzavření smlouvy, komunikace s Poskytovatelem služeb, vystavování a evidence daňových dokladů.

3.3. Informační účely

Informativní emailová a telefonická komunikace související s chodem Platformy, jako je například upozornění na vypršení platnosti kreditů a permanentek, expirace licence, informace o změnách obchodních podmínek, informace o upgradu systému jakožto i další informace o mimořádných událostech nesouvisející s marketingovými sděleními.

3.5. Technické a analytické účely

Soubory cookie, IP adresa a další online technické identifikátory, informace o návštěvnosti sloužící pro analytické zpracování v zájmu zlepšování Platformy samotné.

3.6 Zasílání marketingových sdělení

Uživatelům, kteří dali explicitní souhlas k zasílání marketingových sdělení v aplikaci, je zasílán marketingový obsah například formou newsletterů. Z odebírání marketingových sdělení se lze odhlásit přímo v aplikaci nebo zasláním žádosti na emailovou adresu support@zenamu.com

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

4.1 Uživatel bere na vědomí, že Platforma Zenamu je provozována na serverech umístěných v hostingovém centru a do zpracovávání osobních údajů jsou zapojeny společnosti zapsané na webové adrese: Subdodavatelé.

4.2 Správce je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele zapojit do zpracování osobních údajů dalšího dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb jako tzv. dalšího zpracovatele, popř. nahradit společnosti jiným dodavatelem.

V takovém případě bude o této změně uživatel informován na příslušných webových stránkách, případně pro uživatele, kteří jsou sami Poskytovatelé služeb na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů také prostřednictvím emailu.

5. Doba a místo zpracování údajů

5.1 místo zpracování údajů

Místem zpracování osobních údajů jsou primárně členské státy Evropské unie.

5.2 Doba uchovávání údajů

Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu neurčitou, a to až do ukončení smluvního vztahu zrušením uživatelského účtu ze strany Uživatele nebo Provozovatele Platformy Zenamu.

6. Práva uživatele

6.1 Právo na přístup

Každý Uživatel aplikace má právo na přístup ke svým osobním údajům.

6.2 Právo na editaci Uživatel Platformy má nárok na editaci osobních údajů. Toto právo lze uplatnit prostřednictvím Platformy samotné nebo podáním žádosti na e-mailovou adresu support@zenamu.com.

6.3 Právo na smazání Každý Uživatel má právo požádat o smazání veškerých osobních dat. To může uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu support@zenamu.com.

Správce se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit veškeré záznamy o Uživateli, které byly získány během používání Platformy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Správcem jsou příslušné české soudy.

7.2 Uživatelé, kteří prostřednictvím registrace do Platformy poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

7.3 Znění Zásad zpracování osobních údajů může Správce měnit či doplňovat a aktuální verzi těchto vždy zpřístupní v samotné Platformě, ke které má každý Uživatel snadný přístup.

Platí, že pokud Uživatel nadále užívá aplikaci po nabytí platnosti nového znění Všeobecných obchodních podmínek, uděluje aktivním používáním aplikace souhlas se zpracováním osobních údajů dle této aktualizované verze.

7.4 Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním požadavku na e-mailovou adresu support@zenamu.com.

7.5 Tyto Podmínky ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti od dne 1.3.2023.