Přeskočit na hlavní obsah

Jak rozdělit platbu za kurz nebo workshop na zálohu a doplatek?

Primárně toto Zenamu neumí

Zenamu toto primárně samo od sebe neumí, nelze totiž „rozdrobit“ objednávku na části. 😢

Pokud je to pro nás nicméně nezbytné, dá se tato limitace obejít následujícím způsobem:

1. Workshop vypíšete s očekávanou kapacitou lidí krát 2

 • např. na workshop pro 12 lidí nastavíte kapacitu 24

2. Nebudete veřejně zobrazovat v přehledu kapacitu

To aby klientky nemátlo, že je tam prostor pro tolik lidí, a počet přihlášených.

Kapacita

3. Vytvoříte 2 cenové možnosti takto:

  1. celková cena workshopu pro ty, kdo by chtěli zaplatit celý workshop rovnou
  1. záloha (přidáte jako „Další cenová možnost“)

workshop hack 1 workshop hack 2 workshop hack 3

4. V popisu workshopu budete komunikovat, že je nutné zaplatit buď celé naráz nebo 1. zálohu do data XY

 • Například že 1. zálohu je nutné zaplatit nejpozději např. do 20. 3. 2024.

5. Po datu XY upravíte workshop, cenovou možnost pro 1. zálohu stáhnete z nabídky a nahradíte ji cenovou možností pro 2. zálohu/doplatek

  1. zálohu smazat, ať se vám v přehledu workshopu nezobrazuje (smazat přes ikonu koše)
 • to že ji smažete ale Neznamená, že se smažou i objednávky, které pomocí ní byly zaplaceny - v přehledu účastníků normálně uvidíte objednávky s typem platby „1. záloha“.

  1. přidáte novou cenovou možnost „2. záloha“ - a klientky budete směrovat zase na detail vašeho workshopu a žádat, ať zaplatí 2. zálohu/doplatek.

workshop hack 4

6. V přehledu objednávek budete mít 2 objednávky pro každého klienta

Takhle by to mohlo fungovat s tím, že budeme mít pro každého klienta 2 objednávky (1. záloha, doplatek) - proto ta dvojnásobná kapacita při vypisování.