Przejdź do głównej zawartości

Uprawnienia instruktorów studia

🤖Zawiadomienie

Poniższe teksty w pomocy zostały przetłumaczone za pomocą tłumaczenia automatycznego. Pracujemy nad ich korektą.

Tłumaczenie może zawierać niedokładności, za które przepraszamy 🙏.

Administrator może dla każdego ze swoich instruktorów określić, do których części ustawień studia dany instruktor ma dostęp po zalogowaniu się do systemu i jakie akcje może wykonywać w ustawieniach studia.

3 różne uprawnienia instruktorów

Zarządzanie obecnością na zajęciach prowadzonych przez instruktora

Podstawowym uprawnieniem instruktora jest zarządzanie obecnością na zajęciach, które prowadzi. Nie może zarządzać obecnością na zajęciach prowadzonych przez innych instruktorów i nie ma dostępu do innych części ustawień studia.

To uprawnienie jest domyślne dla każdego nowo tworzonego instruktora i nie musi być nigdzie ustawiane.

Uprawnienie jest odpowiednie np. dla zewnętrznych instruktorów.

Menadżer studia

Instruktor z tym uprawnieniem może tworzyć nowe zajęcia, anulować rezerwacje klientów i zarządzać całą obecnością oraz wszystkimi zamówieniami. Uprawnienie jest więc wyższe, ale instruktor nadal nie ma dostępu do pozostałych części systemu, np. do ustawień studia (zarządzanie innymi instruktorami, metody płatności itp.).

Uprawnienie jest odpowiednie np. dla recepcji.

Administrator studia

Administrator to osoba, która zakładała konto w Zenamu. Jest to uprawnienie z najwyższymi możliwościami i może być ustawione również dla innych instruktorów. Instruktorzy z tym uprawnieniem mają dodatkowy dostęp do wszystkich ustawień studia i wszystkich pozostałych części systemu, w tym danych fakturowych i zarządzania subskrypcją.

Uprawnienie jest odpowiednie dla wszystkich, którzy mają pełną odpowiedzialność za zarządzanie studiem i jego działaniem.

Konfiguracja uprawnień

Jeśli jako administrator chcesz dodać nowego instruktora do swojego studia, w ustawieniach w sekcji Instruktorzy kliknij przycisk + Dodaj.

Uprawnienia dla instruktora definiujesz w dolnej części okna dialogowego, w którym wypełniasz informacje o nowo dodawanym instruktorze:

Jeśli nie chcesz ustawić żadnych rozszerzonych uprawnień (menadżer lub administrator), masz wszystko gotowe i wystarczy zapisać instruktora.

W przeciwnym razie, zaznaczając jedną lub obie opcje, możesz zdefiniować rozszerzone prawa, które instruktor ma mieć w ramach zarządzania Twoim studiem.