Przejdź do głównej zawartości

Zastępcy

🤖Zawiadomienie

Poniższe teksty w pomocy zostały przetłumaczone za pomocą tłumaczenia automatycznego. Pracujemy nad ich korektą.

Tłumaczenie może zawierać niedokładności, za które przepraszamy 🙏.

Dzięki tej funkcji możesz zaoferować swoim klientom możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach, nawet jeśli są one już w pełni zarezerwowane, za pośrednictwem listy oczekujących. Klient staje się wtedy zastępcą.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używasz systemu kredytowego (/docs/reservation-system/credits-and-tickets/credit-system/) lub systemu wejściówek (/docs/reservation-system/credits-and-tickets/ticket-system). Oznacza to, że musisz oferować karnety, które Twoi klienci mogą kupować i używać do płacenia za rezerwacje.

Jeśli klient posiada zakupione kredyty/wejściówki i chce zapisać się na pełne zajęcia jako zastępca, jego rezerwacja jest opłacana za pomocą tych kredytów/wejściówek. Kwota wydana na rezerwację jest następnie zablokowana jako "zaliczka" do czasu rozpoczęcia zajęć. Klient jest zapisany jako zastępca i czeka w kolejce na zwolnienie miejsca.

Co się dzieje w przypadku zwolnienia miejsca?

Kolejka działa na zasadzie FIFO (z angielskiego First In, First Out). Czyli:

  • w przypadku zwolnienia miejsca, jest ono przekazywane klientowi, który jako zastępca zapisał się pierwszy
  • w przypadku kolejnego zwolnienia miejsca, automatycznie zapisywany jest zastępca, który do kolejki wszedł jako drugi
  • i tak dalej

Zapisywanie zastępców z kolejki działa dzięki Zenamu w pełni automatycznie. Zapisany otrzymuje również automatyczne powiadomienie e-mailowe, a dotychczas zablokowana "zaliczka" jest w pełni pobierana z konta klienta.

Co jeśli miejsce na zajęciach nie zostanie zwolnione?

Jeśli miejsce na zajęciach nie zostanie zwolnione, zablokowane kredyty/wejściówki są automatycznie zwracane na konto klienta.

Ustawienia

Funkcję "Zastępcy" można włączyć w Ustawieniach => Rezerwacje zajęć => Zastępcy.

Co jeśli chcę tylko powiadomić klientów o zwolnionym miejscu?

Zenamu oferuje funkcję, którą nazywamy "Strażnik". Ta funkcja pozwala klientom zapisać się na powiadomienia e-mailowe informujące o zwolnionym miejscu na zajęciach. Jednakże, jeśli aktywna jest funkcja "Zastępcy", w przypadku zwolnienia miejsca priorytet mają klienci z listy oczekujących, a strażnik nie wysyła e-maila.

E-mail z powiadomieniem jest wysyłany tylko w przypadku, gdy w kolejce nie czeka żaden zastępca.

Gdy miejsce się zwolni i nie ma żadnego zastępcy, e-mail jest wysyłany, a rezerwacja miejsca odbywa się według zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Oznacza to, że kto pierwszy się zapisze, zdobędzie miejsce na zajęciach.