Přeskočit na hlavní obsah

Náhradníci

S touto funkcí můžete svým klientům nabídnout možnost rezervovat si místo na lekci, i když je již plně obsazená, prostřednictvím čekací listiny. Klient pak vystupuje jako náhradník.

Upozornění: Tato funkce je dostupná pouze pokud používáte kreditový nebo vstupový systém. To znamená, že musíte nabízet permanentky, které si vaši klienti mohou koupit a používat je k placení za rezervace.

Pokud má klient zakoupené nějaké kredity/vstupy a chce se přihlásit na plně obsazenou lekci jako náhradník, jeho rezervace se hradí pomocí těchto kreditů/vstupů. Částka vynaložená na rezervaci je pak do začátku lekce blokována jako „záloha“. Klient je tímto přihlášen jako náhradník a čeká ve frontě na uvolnění místa.

Co se děje v případě uvolněného místa?

Fronta funguje jako FIFO (z anglického First In, First Out). Tedy:

  • v případě uvolněného místa je toto místo přenecháno klientovi, který se jako náhradník přihlásil první
  • v případě dalšího uvolněného místa je automaticky přihlášen náhradník, který do fronty vstoupil jako druhý
  • a tak dále

Přihlašování náhradníků z fronty funguje díky Zenamu plně automaticky. Přihlášený také obdrží automatické e-mailové upozornění a doposud blokovaná „záloha“ je plně stržena z klientského účtu.

Co když se místo na lekci neuvolní?

Pokud se místo na lekci neuvolní, blokované kredity/vstupy jsou automaticky připsány zpět na účet klienta.

Nastavení

Funkci "Náhradníci" lze zapnout v Nastavení => Rezervace lekcí => Náhradníci.

Co když chci klienty na uvolněné místo pouze upozornit?

Zenamu nabízí funkci, kterou nazýváme "Hlídací pes". Tato funkce umožňuje klientům přihlásit se k e-mailovým upozorněním, která je informují o uvolněném místě na lekci. Nicméně, pokud je aktivována funkce "Náhradníci", v případě uvolneného místa dostávají přednost klienti na čekací listině a hlídací pes neodešle e-mail.

E-mail s upozorněním je poslán pouze v případě, že ve frontě nečeká žádný náhradník.

Jakmile se uvolní místo a není žádný náhradník, e-mail je odeslán a rezervace místa probíhá podle pravidla "kdo dřív přijde, ten cvičí". To znamená, že kdo se první přihlásí, získá místo na lekci.