Preskočiť na hlavný obsah

Náhradníci

S touto funkciou môžete svojim klientom ponúknuť možnosť rezervovať si miesto na lekciu, aj keď je už plne obsadená, prostredníctvom čakacej listiny. Klient potom vystupuje ako náhradník.

Upozornenie: Táto funkcia je dostupná iba ak používate kreditový alebo [vstupový](/docs/reservation-system/credits-and -tickets/ticket-system) systém. To znamená, že musíte ponúkať permanentky, ktoré si vaši klienti môžu kúpiť a používať ich na platenie za rezervácie.

Pokiaľ má klient zakúpené nejaké kredity/vstupy a chce sa prihlásiť na plne obsadenú lekciu ako náhradník, jeho rezervácia sa hradí pomocou týchto kreditov/vstupov. Suma vynaložená na rezerváciu je potom do začiatku lekcie blokovaná ako „záloha“. Klient je týmto prihlásený ako náhradník a čaká v rade na uvoľnenie miesta.

Čo sa deje v prípade uvoľneného miesta?

Fronta funguje ako FIFO (z anglického First In, First Out). Teda:

  • v prípade uvoľneného miesta je toto miesto prenechané klientovi, ktorý sa ako náhradník prihlásil prvý
  • v prípade ďalšieho uvoľneného miesta je automaticky prihlásený náhradník, ktorý do frontu vstúpil ako druhý
  • a tak ďalej

Prihlasovanie náhradníkov z frontu funguje vďaka Zenamu plne automaticky. Prihlásený tiež dostane automatické e-mailové upozornenie a doteraz blokovaná „záloha“ je plne strhnutá z klientskeho účtu.

Čo keď sa miesto na lekcii neuvoľní?

Ak sa miesto na lekcii neuvoľní, blokované kredity/vstupy sú automaticky pripísané späť na účet klienta.

Nastavenie

Funkciu "Náhradníci" je možné zapnúť v Nastavení => Rezervácia lekcií => Náhradníci.

Čo ak chcem klientov na uvolnené miesto iba upozorniť?

Zenamu ponúka funkciu, ktorú nazývame "Strážny pes". Táto funkcia umožňuje klientom prihlásiť sa k e-mailovým upozorneniam, ktoré ich informujú o uvolnenom mieste na lekcii. Avšak, pokiaľ je aktivovaná funkcia „Náhradníci“, v prípade uvolneného miesta dostávajú prednosť klienti na čakacej listine a strážny pes neodošle e-mail.

E-mail s upozornením je poslaný iba v prípade, že vo fronte nečaká žiadny náhradník.

Akonáhle sa uvolní miesto a nie je žiadny náhradník, e-mail je odoslaný a rezervácia miesta prebieha podľa pravidla „kto skôr prijde, ten cvičí“. To znamená, že kto sa prvý prihlási, získa miesto na lekciu.