Preskočiť na hlavný obsah

Kreditový systém

 • Kredity fungujú ako virtuálne peniaze, ktoré môžu vaši klienti využívať na platbu za lekcie.
 • Kredity je možné uplatniť aj pre platby za kurzy a workshopy, typické použitie je však pre platbu za rezervácie jednotlivých lekcií.
 • Pri rezervácii sa potom podľa ceny termínu (napr. 170 kreditov) klientom táto čiastka odpočíta z ich kreditového účtu.

Výhody kreditového systému

Jednoduché pre klientov aj pre vás
 • všetko zaplatené vopred
 • kredity sa po rezervácii automaticky odčítajú
 • transparentné a spravodlivé storno poplatky v prípade zrušenia rezervácie
 • automatické prihlásenie náhradníkov

1) Klienti si môžu kredity zakúpiť vopred

...ako zvýhodnený balíček a následne ich využívať pri rezervácii bez nutnosti hľadať platobnú kartu alebo prevádzať peniaze na účet a čakať, kým sa platba prepíše z jednej banky do druhej.

2) Vy máte peniaze vopred na svojom účte

Každá rezervácia je tak automaticky uhradená.

3) Obmedzená platnosť kreditov motivuje klientov k ich využitiu

4) Automatické prihlásenie náhradníkov

 • pokiaľ máte nastavené automatické prihlasovanie náhradníkov, tak sa klienti z kreditov automaticky prihlasujú na lekcie. Pri platbe je čiastka v kreditoch blokovaná. Ak sa miesto na lekcii neuvoľní, kredity sú automaticky pripísané späť na účet klienta.

Povolení náhradníku nastavení

5) obojstranne transparentné a spravodlivé storno poplatky v prípade zrušenia rezervácie

 • kredity sa vracajú späť na účet klienta v Zenamu ihneď
 • pokiaľ klient zruší rezerváciu vo vami nastavenom penalizačnom pásme (napr. 4 h pred začiatkom lekcie), späť sa mu vracia iba časť kreditov
 • oproti platbe platobnou kartou neplatíte žiadne poplatky za vrátenie peňazí späť (viď tiež Ako Zenamu predchádza zbytočným poplatkom zo zrušených rezervácií)
 • oproti platbe prevodom sa všetko deje automaticky a vy nemusíte peniaze prevádzať z jedného bankového účtu na druhý manuálne

6) podpora pre váš marketing

 • môžete ponúkať tzv. zvýhodnené balíčky, kedy ponúknete napr. 66 kreditov s platnosťou 6 mesiacov od zakúpenia za cenu 60 €. Ako darček tak vaši klienti získajú 1 lekciu v hodnote 6 € zadarmo_.
 • Druhou typickou možnosťou je kombinovať kredity a platby v hotovosti, keď cena z kreditu je nižšia ako tá hotovostné (a tým si napríklad kompenzovať poplatok za platbu kartou).

Nastavenie kreditového systému

Ako nastaviť kredity?

 1. v Nastavenia > Permanentky > Pridať

Nastavení kreditový systém - rezervační systém Zenamu

 1. Vyplníte
 • typ permanentky: kredity
 • počet kreditov
 • cenu (ak nastavíte cenu nižšiu ako je počet kreditov, zobrazí sa vám výška zľavy, ktorú klient dostane)
 • popis/názov
 • dobu platnosti od zakúpenia

Přidání kreditů administraci - rezervační systém Zenamu

 1. Ponuka kreditov sa teraz zobrazuje vo vašom verejnom rozvrhu v sekcii s ponúkanými permanentkami.

Kredity a vstupy - rozvrh

Ako nastaviť storno podmienky pre kredity?

Kreditový systém je najjednoduchším riešením na nastavovanie storno podmienok. Pri zrušení rezervácia klientom v dostatočnom predstihu pred začiatkom lekcie sú kredity vrátené späť na kreditový účet klienta v Zenamu a ten ich môže ďalej využiť. Odpadá tak nutnosť manuálneho prevádzania peňazí späť na bankový účet klienta alebo platiť poplatok platobnej bráne za už uskutočnený prevod (pozri info o poplatkoch platobnej bráne Stripe) .

S kreditovým systémom si nastavíte transparentné a férové storno podmienky.

Napr. pri zrušení rezervácie 5 hodín pred začiatkom lekcie sa vracia 50% čiastky z kreditov.

Ako na to?

V Zenamu si nastavíte vlastné storno podmienky. Všetko sa zároveň automaticky prejavia vo vašom verejnom rozvrhu v sekcii Pravidlá a Podmienky. Klienti sú teda o vašich storno podmienkach dopredu informovaní.

Storno podmínky veřejný rozvrh rezervační systém Zenamu

Ako sa delia kredity pri storne?

Klientovi je vrátená pomerová časť kreditov podľa definovaných storno podmienok (v percentách). Pomerová časť kreditov na vrátenie sa zaokrúhľuje smerom nahor v prospech klienta (cena lekcie 101 kreditov -> 50% storno = 51 späť).

Ako prijímať platby iba formou kreditov?

 • v Nastavenia > Permanentky > Platby za lekcie

Platby za lekce pouze kredity

Ak budete teraz vytvárať novú lekciu, kurz alebo workshop, ako forma úhrady je k dispozícii iba možnosť platby v kreditoch (prípadne vstupy - ak ich máte aj v ponuke).

Platební metody pouze kredity a vstupy

Ako si vaši klienti zakúpia kredity?

  1. bezhotovostne priamo v systéme
  1. platbou v hotovosti u vás osobne

Bezhotovostná platba za kredity

Aby si vaši klienti mohli sami kupovať kredity priamo v rezervačnom systéme (v sekcii Permanentky), musíte mať v nastavenie aktívny aspoň jednu z bezhotovostných platobných metód - platbu kartou alebo prevodom.

Ako si toto nastaviť? Pozrite si pomocníka pre Nastavenia platieb kartou alebo Platby bankovým prevodom.

Klient musí mať vytvorený účet v rezervačnom systéme

Aby mohli vaši klienti nakupovať a využívať kredity, musia mať vytvorený svoj účet v rezervačnom systéme. Bez neho by pre systém nebolo možné kredity spravovať, zobrazovať zostatok a vracať ich späť na účet klienta pri storne rezervácie.

Správa kreditov klienta

Kredity spravujete v detaile klienta.

Tu môžete kredity dobiť a to tak, že buď priradíte klientovi jednu z vami už vytvorených permanentiek, alebo je možné kredity pridať aj manuálne (pridáte ľubovoľný počet kreditov).

Profil klienta - kredity

Klientom je možné kredity tiež odoberať.

Odporúčame však byť čo najviac transparentné. Aby klient vždy vedel, že mu boli kredity odobraté a prečo. Príkladom môže byť situácia, kedy sa klient sťahuje do iného mesta, predtým zakúpené kredity už nevyužije a vám vracia peniaze v hotovosti.

Ak vám klient prišiel na hodinu a zabudol sa prihlásiť

Občas na vašu hodinu dorazí aj klient bez rezervácie.

Pre klienta aj pre vás potom bude najjednoduchšie, keď mu vytvoríte rezerváciu na lekciu manuálne vy. Pre túto rezerváciu zvolíte ako spôsob platby kredity a jemu sa ihneď automaticky odpočítajú z účtu.

Manuálne pridanie klienta na lekciu z vašej strany vykonáte priamo pri lekcii > Pridať účastníka.

Platba z kreditů ze studia

Ako funguje doba platnosti kreditov?

Po vypršaní platnosti kreditov sa vašim klientom kredity nezmažú, iba sa deaktivujú a klient ich nemôže naďalej využiť.

Vo chvíli, keď si klient zakúpi nové kredity, tak sa prípadný nevyčerpaný zostatok z predchádzajúceho obdobia k novo zakúpenému počtu pripočíta. Týmto spôsobom je pre vašich klientov motivačné kredity využiť a nie ich nechať ležať na účte.