Preskočiť na hlavný obsah

Aké automatické e-maily Zenamu posiela mne a mojim klientom?

Zenamu šetrí váš čas a posiela e-maily vám aj vašim klientom. Napríklad potvrdenie o vytvorení rezervácie, upozornenie na objednávku novej permanentky, zmeny v rozvrhu alebo rušenie lekcií. To všetko automaticky a bez námahy.

E-maily klientom

Objednávky a platby

Privítanie nového klienta

E-mail ktorý klient obdrží po tom, čo si v štúdiu prvýkrát rezervuje miesto na lekcii, kurze alebo workshope. Rovnaká správa je poslaná aj v prípade, že nového klienta pridáte sami v administrácii systému v prehľade všetkých vašich klientov.

Potvrdenie rezervácie

E-mail ktorý je odoslaný ihneď po rezervácii lekcie, kurzu alebo workshopu. Obsahuje informácie týkajúce sa termínu (dátum, čas, miesto, lektor, spôsob platby a pod.) a tiež odkaz na správu rezervácie.

Potvrdenie platby

E-mail s potvrdením, že lektor eviduje klientovu objednávku ako v poriadku zaplatenú.

Automatické prihlásenie náhradníka

E-mail informujúci náhradníka čakajúceho v rade o tom, že na lekcii sa uvoľnilo miesto a bol automaticky prihlásený ako účastník.

Upozornenie na uvoľnené miesto na lekcii

E-mail informujúci klienta o tom, že na lekcii, u ktorej si nastavil tzv. "strážneho psa" (upozornenie na voľné miesto na lekciu - napr. ak sa nechcel registrovať ako náhradník alebo štúdio prihlasovanie náhradníkov nepodporuje), sa uvoľnilo miesto.

Informácie pre pripojenie sa k online lekcii

E-mail s informáciami o pripojení sa k online lekcii. Obsahuje odkaz na prenos (napr. Zoom, YouTube...) a prípadne doplňujúce informácie ako heslo pre pripojenie a pod. Posiela sa prihláseným účastníkom s potvrdenou platbou za lekciu 1 hodinu pred začiatkom. Zároveň sa posiela pri každej zmene odkazu alebo doplňujúcich informácií.

Zmena lektora alebo miesta konania

Posiela sa všetkým prihláseným účastníkom v prípade zmeny lektora alebo miesta konania.

Rušenie rezervácií

Zrušenie lekcie, termínu kurzu alebo workshopu

E-mail posielaný všetkým prihláseným účastníkom v prípade rušenia lekcie, termínu kurzu alebo workshopu. Znenie tohto e-mailu si môžete pri rušení sami upraviť a doplniť o vlastný text.

Zrušenie rezervácie lektorom

lektor z nejakého dôvodu (napr. z dôvodu nezaplatenia alebo na telefonickú žiadosť po uzávierke odhlásenia) zrušil klientovu rezerváciu. Znenie tohto e-mailu si môžete pri rušení sami upraviť a doplniť o vlastný text.

Zrušenie rezervácie klientom

E-mail s potvrdením zrušenia rezervácie, ktoré vykonal sám klient.

Permanentky

Blížiaci sa koniec platnosti

E-mail sa posiela 2 týždne pred vypršaním platnosti zakúpenej permanentky. Klient je informovaný o tom, že platnosť existujúcich kreditov alebo vstupov je možné predĺžiť zakúpením ďalších.

Vypršanie platnosti

E-mail sa posiela ihneď po vypršaní platnosti zakúpenej permanentky. Klient je informovaný o tom, že platnosť existujúcich kreditov alebo vstupov je možné predĺžiť zakúpením ďalších.

Pridanie permanentky na účet klienta

E-mail s potvrdením o pridaní kreditov alebo vstupov na klientov účet, ktoré vykonáte sami v administrácii systému v detaile vybraného klienta (napr. príde do štúdia s hotovosťou a prosbou o zakúpení permanentky).

Potvrdenie objednávky a platby

E-mail ktorý je odoslaný ihneď po vytvorení objednávky permanentky. Po potvrdení prijatia platby je klientovi poslaný ďalší e-mail, ktorý ho informuje o tom, že jeho objednávka je evidovaná ako v poriadku zaplatená.

E-maily správcom a spolupracujúcim lektorom

Pre správcov

Nasledujúce tri notifikácie je možné zapínať a vypínať v nastavení systému v sekcii Notifikácia.

Nová rezervácia

E-mail ktorý príde v okamihu, keď nejaký klient vytvorí novú rezerváciu na lekciu, kurz alebo workshop.

Nová objednávka permanentky

E-mail ktorý príde v okamihu, keď si nejaký klient objedná kredity alebo vstupy.

Zrušenie rezervácie

E-mail ktorý príde v okamihu, keď nejaký klient zruší svoju rezerváciu na lekciu.

Pre všetkých lektorov

Pridanie lektora do štúdia

E-mail ktorý príde lektorovi, s ktorým spolupracujete, keď ho v nastavení systému v sekcii Lektori pridáte ako svojho nového lektora a zadáte jeho e-mail. V prípade, že lektor nemá existujúci účet v Zenamu, môže sa z tohto e-mailu prekliknúť do Zenamu, nastaviť si heslo a tým získa prístup k lekciám, ktoré u vás povedie, a bude mať možnosť tieto lekcie obsluhovať (odbavovať dochádzku, posielať prihláseným účastníkom hromadné správy a pod.)

Pripomienka doplnenia informácií k online lekcii

E-mail ktorý sa posiela 1 hodinu pred konaním online lekcie lektorovi, ktorý má lekciu priradenú. Iba za predpokladu, že pri online lekcii chýba odkaz na prenos (napr. Zoom, YouTube...).