Přeskočit na hlavní obsah

Jaké automatické e-maily Zenamu posílá mně a mým klientům?

Zenamu šetří váš čas a posílá e-maily vám i vašim klientům. Například potvrzení o vytvoření rezervace, upozornění na objednávku nové permanentky, změny v rozvrhu nebo rušení lekcí. To vše automaticky a bez námahy.

E-maily klientům

Objednávky a platby

Přivítání nového klienta

E-mail který klient obdrží poté, co si ve studiu poprvé rezervuje místo na lekci, kurzu nebo workshopu. Stejná zpráva je poslána i v případě, že nového klienta přidáte sami v administraci systému v přehledu všech vašich klientů.

Potvrzení rezervace

E-mail který je odeslán ihned po rezervaci lekce, kurzu nebo workshopu. Obsahuje informace týkající se termínu (datum, čas, místo, lektor, způsob platby apod.) a také odkaz na správu rezervace.

Potvrzení platby

E-mail s potvrzením, že lektor eviduje klientovu objednávku jako v pořádku zaplacenou.

Automatické přihlášení náhradníka

E-mail informující náhradníka čekajícího ve frontě o tom, že na lekci se uvolnilo místo a byl automaticky přihlášen jako účastník.

Upozornění na uvolněné místo na lekci

E-mail informující klienta o tom, že na lekci, u které si nastavil tzv. "hlídacího psa" (upozornění na volné místo na lekci - např. pokud se nechtěl registrovat jako náhradník nebo studio přihlašování náhradníků nepodporuje), se uvolnilo místo.

Informace pro připojení se k online lekci

E-mail s informacemi o připojení se k online lekci. Obsahuje odkaz na přenos (např. Zoom, YouTube...) a případně doplňující informace jako heslo pro připojení apod. Posílá se přihlášeným účastníkům s potvrzenou platbou za lekci 1 hodinu před začátkem. Zároveň se posílá při každé změně odkazu nebo doplňujících informací.

Změna lektora nebo místa konání

Posílá se všem přihlášeným účastníkům v případě změny lektora nebo místa konání.

Rušení rezervací

Zrušení lekce, termínu kurzu nebo workshopu

E-mail posílaný všem přihlášeným účastníkům v případě rušení lekce, termínu kurzu nebo workshopu. Znění tohoto e-mailu si můžete při rušení sami upravit a doplnit o vlastní text.

Zrušení rezervace lektorem

lektor z nějakého důvodu (např. z důvodu nezaplacení nebo na telefonickou žádost po uzávěrce odhlášení) zrušil klientovu rezervaci. Znění tohoto e-mailu si můžete při rušení sami upravit a doplnit o vlastní text.

Zrušení rezervace klientem

E-mail s potvrzením zrušení rezervace, které provedl sám klient.

Permanentky

Blížící se konec platnosti

E-mail se posílá 2 týdny před vypršením platnosti zakoupené permanentky. Klient je informován o tom, že platnost stávajících kreditů nebo vstupů je možné prodloužit zakoupením dalších.

Vypršení platnosti

E-mail se posílá ihned po vypršení platnosti zakoupené permanentky. Klient je informován o tom, že platnost stávajících kreditů nebo vstupů je možné prodloužit zakoupením dalších.

Přidání permanentky na účet klienta

E-mail s potvrzením o přidání kreditů nebo vstupů na klientův účet, které provedete sami v administraci systému v detailu vybraného klienta (např. přijde do studia s hotovostí a prosbou o zakoupení permanentky).

Potvrzení objednávky a platby

E-mail který je odeslán ihned po vytvoření objednávky permanentky. Po potvrzení přijetí platby je klientovi poslán další e-mail, který jej informuje o tom, že jeho objednávka je evidována jako v pořádku zaplacená.

E-maily správcům a spolupracujícím lektorům

Pro správce

Následující tři notifikace je možné zapínat a vypínat v nastavení systému v sekci Notifikace.

Nová rezervace

E-mail který přijde v okamžiku, kdy nějaký klient vytvoří novou rezervaci na lekci, kurz nebo workshop.

Nová objednávka permanentky

E-mail který přijde v okamžiku, kdy si nějaký klient objedná kredity nebo vstupy.

Zrušení rezervace

E-mail který přijde v okamžiku, kdy nějaký klient zruší svou rezervaci na lekci.

Pro všechny lektory

Přidání lektora do studia

E-mail který přijde lektorovi, se kterým spolupracujete, když jej v nastavení systému v sekci Lektoři přidáte jako svého nového lektora a zadáte jeho e-mail. V případě, že lektor nemá existující účet v Zenamu, může se z tohoto e-mailu prokliknout do Zenamu, nastavit si heslo a tím získá přístup k lekcím, které u vás povede, a bude mít možnost tyto lekce obsluhovat (odbavovat docházku, posílat přihlášeným účastníkům hromadné zprávy apod.)

Připomínka doplnění informací k online lekci

E-mail který se posílá 1 hodinu před konáním online lekce lektorovi, který má lekci přiřazenou. Pouze za předpokladu, že u online lekce chybí odkaz na přenos (např. Zoom, YouTube...).