Preskočiť na hlavný obsah

Oprávnenie lektorov štúdia

Správca môže u každého svojho lektora definovať, ku ktorým častiam nastavenia štúdia má mať daný lektor po prihlásení do systému prístup a aké akcie môže v nastavenie štúdia vykonávať.

3 rôzne oprávnenia lektorov

Správa dochádzky lektorových hodín

Základné oprávnenie lektora je spravovať dochádzku pri lekciách, ktoré vedie. Dochádzku pri lekciách, ktoré vedú iní lektori, odbavovať nemôže a nemá prístup ani do iných častí vášho nastavenia.

Toto oprávnenie je predvolené pre každého novo vytváraného lektora a nemusí sa nikde nastavovať.

Oprávnenie je vhodné napr. pre externé lektory.

Manažér štúdia

lektor s týmto oprávnením môže vypisovať nové lekcie, rušiť rezervácie klientov a spravovať všetku dochádzku a všetky objednávky. Oprávnenie je teda vyšší, ale lektor stále nemá prístup k zvyšným častiam systému napr. do nastavenia štúdia (správa iných lektorov, platobné metódy a pod.).

Oprávnenie je vhodné napr. pre recepciu.

Správca štúdia

Správca je človek, ktorý v Zenamu zakladal účet. Ide o oprávnenie s najvyššími právomocami a je možné ho nastaviť aj ďalším lektorom. Lektori s týmto oprávnením majú navyše prístup do všetkých nastavení štúdia a všetkých zvyšných častí systému vrátane fakturačných údajov a správy vášho predplatného.

Oprávnenie je vhodné pre všetkých, ktorí majú plnú zodpovednosť za správu štúdia a jeho prevádzku.

Nastavenie oprávnení

V prípade, že do svojho štúdia chcete ako správcu pridať nového lektora, v nastavení av sekcii Lektori kliknite na tlačidlo + Pridať.

Oprávnenie pre lektora definujete v spodnej časti dialógu, v ktorom vyplňujete informácie o novo pridávanom lektorovi:

Ak si neželáte nastaviť žiadne z rozšírených oprávnení (manažér alebo správca), máte hotovo a lektora stačí uložiť.

V opačnom prípade môžete zaškrtnutím jednej alebo oboch možností definovať rozšírené práva, ktoré má lektor v rámci správy vášho štúdia mať.