Preskočiť na hlavný obsah

Stripe informácie o platbách a ich stavech

Kedy sa mi platba kartou pripíše na účet?

Ak sa vám podarilo v poriadku prepojiť váš Zenamu účet s platobnou bránou Stripe a obdržali ste od svojich klientov prvé platby za rezervácie kartou, v administrácii svojho Stripe účtu (dashboard) v sekci Payments(Platby) vidíte podrobný prehľad platieb, napr.

Na váš osobný účet vám Stripe pošle peniaze z vašej platne automaticky každý týždeň (ak ste si nezvolili inak) jako jednu sumu spolu.

Stavy platieb v rozhraní Stripe

V prehľade sa môžete stretnúť s týmito stavmi:

  • Succeeded - Transakcia prebehla v poriadku a čiastka bola v poriadku strhnutá z bankového účtu klienta. Čiastka je pripísaná do vášho celkového zostatku na Stripe účte.
  • Incomplete - Nebola vykonaná žiadna platba. Klient doteraz nevyplnil údaje zo svojej platobnej karty a nevykonal transakciu.
  • Failed - Platba bola odmietnutá zo strany vydavateľa platobnej karty (bankou).
  • Uncaptured - Platba prebehla v poriadku, ale čiastka nie je z bankového účtu klienta "strhnutá", ale iba " zablokovaná". Nie je zatiaľ pripísaná do vášho celkového zostatku na Stripe účte. Nebojte. Dôvod je, že Zenamu šetrí vaše peniaze a predchádza zbytočným poplatkom (pozri ďalšie sekcia Ako Zenamu predchádza zbytočným poplatkom zo zrušených rezervácií?) a čiastka sa do vašich zostatkov počas niekoľkých dní premietne.
  • Zrušené - Platba bola zrušená z vašej strany.
  • Refunded - Platba bola zrušená kleintem a vrátena späť.

Ako Zenamu predchádza zbytočným poplatkom zo zrušených rezervácií?

Zenamu potenciálne šetrí vaše peniaze zo zrušených rezervácií. Pri vytváraní platby za lekciu alebo kurz dávame Stripe pokyn, aby čiastku z bankového účtu klienta ihneď nestrhával, ale aby ju po nejakú dobu na klientovom bankovom účte blokoval. Ak by bola čiastka z bankového účtu rovno "strhnutá", Stripe už si za túto operáciu účtuje transakčný poplatok (napr. v prípade ceny 15 EUR za lekciu je transakčný poplatok 0.5 EUR viď cenník Stripe). A ak sa klient rozmyslí a svoju rezerváciu zruší, rozdiel transakčného poplatku hradíte klientovi späť vy.

Inými slovami - klient by za včasne zrušenú rezerváciu dostal späť celú sumu a vy by ste boli na tejto neuskutočnenej rezervácii v mínuse o transakčný poplatok.

Pokiaľ je teda čiastka iba blokovaná (stav Uncaptured), v prípade zrušenia rezervácie nič neplatíte a je to zadarmo.

Odblokovanie čiastky a strhnutia vykonávame zavčas a automaticky my, a to buď tesne pred uskutočnením lekcie (ak platba prebehla menej ako týždeň pred konaním lekcie), alebo po zhruba 6 dňoch od vykonania platby za predpokladu, že lekcia sa koná za 7 a viac dní - čiastku je totiž na bankovom účte možné blokovať iba po dobu 7 dní a keby nebola odblokovaná, banka platbu zruší.

Po odblokovaní bude platba v Stripe v stave Succeeded.

Ako sa vo Stripe zobrazujete zrušené a vrátené platby?

Platba ze stavu uncaptured -> Canceled - zrušená vami ako vlastníkom štúdia:

Platba ze stavu captured -> refunded - zrušená užívateľom: