Przejdź do głównej zawartości

Karnety wejściowe (czasami nazywane po prostu karnetami)

🤖Zawiadomienie

Poniższe teksty w pomocy zostały przetłumaczone za pomocą tłumaczenia automatycznego. Pracujemy nad ich korektą.

Tłumaczenie może zawierać niedokładności, za które przepraszamy 🙏.

 • Karnety działają jak pakiet z góry opłaconych zajęć (np. 10 wejść za 255 zł).
 • Karnety można również wykorzystać do płatności za kursy i warsztaty, ale typowe zastosowanie to płatność za rezerwacje poszczególnych zajęć.
 • Przy rezerwacji zajęć z konta klienta automatycznie odliczane jest jedno wejście.

Zalety karnetów wejściowych

Proste dla klientów i dla Ciebie
 • wszystko opłacone z góry
 • wejścia są automatycznie odliczane po rezerwacji
 • automatyczne dopisywanie osób z listy rezerwowej

1) Klienci mogą zakupić wejścia z góry

... i następnie wykorzystywać je przy rezerwacji bez konieczności szukania karty płatniczej lub przesyłania pieniędzy na konto i czekania, aż płatność zostanie zaksięgowana z jednego banku do drugiego

2) Masz pieniądze z góry na swoim koncie

Każda rezerwacja jest więc automatycznie opłacona.

3) Ograniczony czas ważności wejść motywuje klientów do ich wykorzystania

4) Automatyczne dopisywanie osób z listy rezerwowej

 • Przy płatności kwota w wejściach jest blokowana. Jeśli miejsce na zajęcia się nie zwolni, wejścia są automatycznie zwracane na konto klienta.

Ustawienia zastępstwa

5) Wzajemnie przejrzyste i sprawiedliwe opłaty za anulowanie rezerwacji

 • wejścia są natychmiast zwracane na konto klienta w Zenamu
 • w porównaniu do płatności kartą nie płacisz żadnych opłat za zwrot pieniędzy (zobacz także Jak Zenamu unika zbędnych opłat za anulowane rezerwacje)
 • w porównaniu do płatności przelewem wszystko dzieje się automatycznie i nie musisz manualnie przesyłać pieniędzy z jednego konta bankowego na drugie

6) wsparcie dla Twojego marketingu

 • możesz oferować tzw. pakiet korzyści, oferując np. 11 wejść w cenie dziesięciu. W ten sposób Twoi klienci otrzymają 1 zajęcia za darmo.

Ustawienia systemu wejść

Jak ustawić wejścia?

 1. w Ustawienia > Karnety > Dodaj

Ustawienia systemu wejściowego - system rezerwacji Zenamu

 1. Wypełnij
 • typ karnetu: wejścia
 • liczba wejść
 • cena
 • opis/nazwa
 • okres ważności od zakupu

Dodawanie wejść w administracji - system rezerwacji Zenamu

 1. Oferta wejść jest teraz wyświetlana w publicznym grafiku w sekcji z oferowanymi karnetami.

Kredyty i wejścia

Jak działają warunki anulowania rezerwacji dla wejść?

Gdy rezerwacja zostanie anulowana z odpowiednim wyprzedzeniem, wejścia są zwracane na konto klienta w Zenamu, który może ich ponownie użyć. Eliminuje to konieczność ręcznego przekazywania pieniędzy z powrotem na konto bankowe klienta lub płacenia opłaty za transakcję już zrealizowaną przez bramkę płatniczą (zobacz informacje o opłatach bramki płatniczej Stripe) .

Jeśli masz ustawione własne warunki anulowania rezerwacji, procentowa część kwoty do zwrotu nie ma zastosowania do wejść, anulowanie jest zawsze 100% i wejścia są zwracane na konto klienta. Zwrot pełnej wartości wejścia na konto klientów możesz wykonać tylko ty, na przykład gdy wierny klient dzwoni i przeprasza, mówiąc, że nagle zachorował.

Jak ustawić płatności za zajęcia tylko za pomocą wejść?

 • w Ustawienia > Karnety > Płatności za zajęcia

Płatności za zajęcia tylko wejściami

Jeśli teraz będziesz tworzyć nową zajęcia, kurs lub warsztat, jedyną dostępną metodą płatności będzie płatność wejściami (ewentualnie kredytami - jeśli są również dostępne).

Metody płatności tylko kredyty i wejścia

Jak Twoi klienci mogą zakupić wejścia?

  1. bezgotówkowo bezpośrednio w systemie
  1. płacąc gotówką osobiście u Ciebie

Bezgotówkowa płatność za wejścia

Aby Twoi klienci mogli samodzielnie kupować wejścia bezpośrednio w systemie rezerwacji (w sekcji Karnety), musisz mieć w ustawieniach aktywną co najmniej jedną z metod płatności bezgotówkowej - płatność kartą lub przelew.

Jak to ustawić? Dowiesz się z poradnika Ustawienie płatności kartą lub Płatności przelewem.

Klient musi mieć utworzone konto w systemie rezerwacji

Aby Twoi klienci mogli kupować i wykorzystywać wejścia, muszą mieć utworzone swoje konto w systemie rezerwacji. Bez tego system nie byłby w stanie zarządzać wejściami, wyświetlać salda i zwracać ich na konto klienta w przypadku anulowania rezerwacji.

Zarządzanie wejściami klienta

Wejścia zarządzasz w szczegółach klienta.

Możesz tam dodawać wejścia, przypisując klientowi jeden z wcześniej utworzonych przez siebie karnetów, lub możesz dodać wejścia manualnie (wprowadzając dowolną liczbę wejść).

Profil klienta - wejścia

Klientom można również odebrać wejścia.

Jednak zalecamy zachowanie jak największej przejrzystości. Ważne, aby klient zawsze wiedział, dlaczego i za co zostały mu odebrane wejścia. Przykładem może być sytuacja, gdy klient przeprowadza się do innego miasta i nie będzie już korzystał z wcześniej zakupionych wejść, a zwraca Ci pieniądze gotówką.

Jeśli klient przyszedł na zajęcia, ale zapomniał się zapisać

Czasami na Twoje zajęcia przyjdzie klient bez rezerwacji.

Dla klienta i dla Ciebie najprostszym rozwiązaniem będzie, gdy ręcznie utworzysz dla niego rezerwację na zajęcia. Jako metodę płatności wybierzesz wejścia i natychmiast automatycznie zostaną one odjęte z jego konta.

Ręczne dodanie klienta do zajęć z Twojej strony wykonasz bezpośrednio przy zajęciach > Dodaj uczestnika.

Płatność wejściami ze studia

Jak działa okres ważności wejść?

Po upływie ważności wejść, klientom wejścia nie są usuwane, tylko dezaktywowane i nie mogą już ich dalej wykorzystywać.

Gdy klient zakupi nowe wejścia, ewentualne niewykorzystane saldo z poprzedniego okresu jest dodawane do nowo zakupionej liczby wejść. W ten sposób klienci są motywowani do wykorzystania wejść i nie pozostawiania ich nieużywanych na koncie.